« po godzinach ...

Powered by w3.css and FreeBSD

ART by www.wallpaperup.com

Copyright © 2004-2018 marpil, All Rights Reserved.

x

Prosty NAS na ZFSie we FreeBSD

Na początek kilka wstępnych założeń:
Zakładam, że posiadasz podstawy z obsługi systemu FreeBSD.
Po drugie nasz system jest skonfigurowany do pracy w sieci i ma dostęp do Internetu.
W systemie zainstalowne są dwa jednakowe dyski do przechowywania danych ... oprócz dysku systemowego.
Nie interesują nas zabezpieczenia firewall.
Opisany sposób dotyczy FreeBSD w wersji 11.

Przy pomocy naszego ulubionego edytora dodajmy obsługę ZFS'a do pliku konfiguracyjnego /etc/rc.conf takim oto wpisem: zfs_enable="YES" lub wykonajmy poniższe polecenie:

root@NAS: ~/ # sysrc zfs_enable="YES"

Teraz uruchomimy obsługę ZFSa.

root@NAS: ~/ # service zfs start

Jeśli posiadamy minimum 4GB RAMu dodajmy poniższe wpisy do pliku konfiguracyjnego loadera.

root@NAS: ~/ # cat /boot/loader.conf
kern.geom.label.disk_ident.enable="0"
kern.geom.label.gptid.enable="0"
vfs.zfs.min_auto_ashift=12
zfs_load="YES" # to gdy cały basesystem stoi na ZFSie
		

Nareszcie możemy utworzyć programowy raid/mirror z naszych dodatkowych dysków, tzw. pool o nazwie DATA.

root@NAS: ~/ # zpool create DATA mirror /dev/ada1 /dev/ada2

Sprawdźmy gdzie został podmontowany nasz RAID.

root@NAS: ~/ # df -h
Filesystem  Size  Used  Avail Capacity Mounted on
/dev/ada0a  3.5G  1.8G  1.4G  57%  /
devfs     1.0K  1.0K   0B  100%  /dev
linprocfs   4.0K  4.0K   0B  100%  /compat/linux/proc
linsysfs   4.0K  4.0K   0B  100%  /compat/linux/sys
tmpfs     211M  4.0K  211M   0%  /compat/linux/dev/shm
DATA     899G   0G  899G   0%  /DATA

A tym poleceniem sprawdzamy status naszego pool'a:
root@NAS: ~/ # zpool status
 pool: DATA
 state: ONLINE
 scan: scrub repaired 0 in 0h54m with 0 errors on Wed Nov 22 22:12:20 2017
config:
    NAME    STATE   READ WRITE CKSUM
    DATA    ONLINE    0   0   0
     mirror-0 ONLINE    0   0   0
      ada1  ONLINE    0   0   0
      ada2  ONLINE    0   0   0

errors: No known data errors

Instalujemy sambe48
root@NAS: ~/ # pkg install samba48

Dodajemy wpis do rc.conf aby samba uruchomiła się na starcie systemu:
root@NAS: ~/ # sysrc samba_server_enable=YES

Dodajemy użytkownika do systemu o nazwie test:
root@NAS:/ # adduser
Username: test
Full name:
Uid (Leave empty for default):
Login group [test]:
Login group is test. Invite test into other groups? []:
Login class [default]:
Shell (sh csh tcsh nologin) [sh]:
...
...
...
adduser: INFO: Successfully added (test) to the user database.
Add another user? (yes/no): no
Goodbye!
Na koniec tworzymy folder do udostęniania plików w sieci i nadajemy mu prawa dostępu dla użytkownika test:
root@NAS: ~/ # mkdir /DATA/win
root@NAS: ~/ # chown -R test /DATA/win

... tworzymy plik konfiguracyjny samby::
root@NAS: ~/ # cat /usr/local/etc/smb4.conf
[global]
  workgroup = TEST
  realm = test.local
  netbios name = NAS

[data]
  path = /DATA/win
  public = no
  writable = yes
  printable = no
  guest ok = no
  valid users = test

... i dodajemy tego samego użytkownika do samby:
root@NAS: ~/ # smbpasswd -a test
New SMB password:
Retype new SMB password:

... i już ostatnie ... startujemy sambę "z ręki":
root@NAS: ~/ # /usr/local/etc/rc.d/samba_server start

Od tej chwili nasz NAS będzie widzany w sieci przez komputery z systemem Windows.
x

Jail

Lorem Ipsum dyrdum
Lorem Ipsum dyrdum
Lorem Ipsum dyrdum

PF firewall

Lorem Ipsum dyrdum
Lorem Ipsum dyrdum
Lorem Ipsum dyrdum
Lorem Ipsum dyrdum
Lorem Ipsum dyrdum
Lorem Ipsum dyrdum

SSH v 2

Lorem Ipsum dyrdum
Lorem Ipsum dyrdum
Lorem Ipsum dyrdum

Spinning Elements

Use the w3-spin class to spin an element 360 degrees:

Lorem Ipsum dyrdum
Lorem Ipsum dyrdum
Lorem Ipsum dyrdum